Fribeløb er det beløb, du må tjene ved siden af din SU

SU

Der er grænser for, hvor stort et beløb du må tjene ved siden af din SU, før du skal betale din SU tilbage. Det er det beløb, der kaldes fribeløb. Her kan du blive klogere på nogle af de forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med fribeløb.

Undgå at betale SU og SU-lån tilbage

Dit fribeløb regnes ud på årsbasis fra januar til december. Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale en del af din SU tilbage. Har du taget et SU-lån, skal du ligeledes betale en del af dette lån tilbage. Husk at SU-lån er billigere end diverse kviklån, da renten er væsentlig lavere.

Tre forskellige satser

Der er tre forskellige satser for fribeløbet: det laveste, det mellemste og det højeste fribeløb. Størrelsen på fribeløbet afhænger af, om du på den pågældende måned får SU, har fravalgt SU eller ikke er under uddannelser. Når du regner dit friløb ud, skal du derfor finde ud af, hvilket fribeløb du har i hver enkelt måned. Får du kun SU i en del af året, fordi du eksempelvis holder orlov, vælger SU fra eller et tredje scenarie, bliver dit fribeløb større. På http://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/fribeloeb/satser-for-fribeloeb/ kan du se de tre forskellige satser for 2016.

Mulighed for forhøjelse af fribeløb

Dit fribeløb kan forhøjes, hvis du har børn under 18 år, modtager visse legater, erstatninger eller skolarstipendier, får en SU, som er afhængig af dine forældres indkomst, og dine forældre har en høj indkomst, gør forsvarstjeneste i udlandet, modtager SU-ph.d.-stipendium eller modtager løn for udførelse af særlige politiopgaver.

Vær opmærksom på dine indkomster

Din egen-indkomst tæller med, når du skal regne ud, hvor meget du har tjent ved siden af din SU. Din egen-indkomst er enhver positiv indkomst, der henføres til eller indgår i din personlige indkomst. Du kan ifølge MONEYBANKER ApS se, hvor meget du har tjent i din skattemappe på SKATs TastSelv Borger.

De indkomster, der indgår i beretningen af din egen-indkomst vedrører desuden løn, feriepenge, dagpenge, sociale ydelser, som du betaler skat af, honorarer, legater og etableringsopsparing samt personlig indkomst fra din egen virksomhed, renter af formue og endelig afkast af arv.

Hvis du har din egen virksomhed

Har du en virksomhed, eller ejer du en udlejningsejendom, tæller overskuddet oftest med i din egen-indkomst. Har du overskud fra din egen virksomhed eller en udlejningsejendom, tæller overskuddet med i din egen-indkomst, såfremt overskuddet beskattes som personlig indkomst eller kapitalindkomst.

Hvis du har tjent for meget

Overstiger din egen-indkomst dit fribeløb for et år, hvor du har fået SU eller slutlån, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage. Styrelsen For Videregående Uddannelser laver en såkaldt indkomstkontrol. Det er forskellen mellem din årsindkomst og dit årsfribeløb, du skal betale tilbage. Beløbet svarer således til det, du har tjent ud over dit årsfribeløb – dog maksimalt et beløb, der svarer til din SU (før skat) og dit SU-lån. Har du for eksempel tjent 70.000 kroner mere, end du må, men kun har fået 30.000 kroner i SU (før skat), er det de 30.000 kroner, du skal betale tilbage plus et tillæg på syv procent.

Kommentér